Wat zijn de voor en nadelen van een kredietkaart?

Kredietkaarten zijn bezig aan een opmars in België. Momenteel zijn er lokaal meer dan 70 financiële instellingen die kredietkaarten verstrekken. Elke kredietkaart is in eerste instantie een elektronisch betaalmiddel, maar biedt je hiernaast ook meteen de optie om het bedrag voor de transactie te lenen bij de kaartverstrekker. Een betaalkaart met een kredietfunctie dus.

Betalen met een kredietkaart.

Het gros van de kaarten vallen onder het wereldwijde netwerk van Visa of Mastercard. Dit maakt de kaart tot een nagenoeg universeel betaalmiddel en te gebruiken voor:

 • Betalingen op het internet (online aankopen) bij lokale ondernemingen.
 • Betalingen op het internet (online aankopen) bij internationale ondernemingen.
 • Betalingen lokaal bij restaurants, handelszaken, en andere ondernemingen.
 • Betalingen in het buitenland bij hotels, autoverhuurders, restaurants, handelszaken e.a.
 • Geldopname uit ATM-machines in België.
 • Geldopname uit ATM-machines in het buitenland (in Euro’s of de lokale geldeenheid)

Het grote voordeel van afrekenen met een kredietkaart is dat jij hierbij geen commissie betaalt (in tegenstelling tot prepaidkaarten die wel transactiekosten kennen). Visa en Mastercard krijgen hun commissie van het bedrijf dat van jou geld ontvangt. Als houder van de kaart betaal je derhalve slechts het aangegeven bedrag voor het product dat je aanschaft. In deze werkt de kredietkaart net als een bankpas, maar dan met een wereldwijde acceptatie.

Noot: Voor het opnemen van geld uit een ATM-machine (lokaal en internationaal) wordt wel een transactie bedrag van enkele euro’s in rekening gebracht.

Lenen met een kredietkaart.

Het krediet aspect van de kaart treedt in werking wanneer je beslist om het uitgegeven bedrag niet meteen terug te storten op de aan de kredietkaart gekoppelde rekening. De uitgave wordt dan automatisch omgezet in een lening. Deze lening wordt niet verstrekt door Visa of Mastercard, maar door de bank of andere financiële instelling die jou de kaart verstrekt heeft. Elke instelling kent hiervoor zijn eigen regels en voorwaarden. Standaard is wel dat dezelfde formule gehanteerd wordt als voor een doorlopend krediet (geldreserve). Je wordt vooraf een limiet toegewezen tot welke je uitgaven mag plegen met de kaart (kredietplafond), en betaalt maandelijks slechts over het geleend bedrag rente aan de bank.

Noot: De meeste kaartverstrekkers brengen geen rente in rekening indien je binnen 30 dagen het uitgegeven bedrag terugstort op de aan de kaart gekoppelde rekening.

De nadelen van een kredietkaart.

Aan het bezit van een kredietkaart is een vaste jaarlijkse contributie gekoppeld, die betaald moet worden ongeacht of je de kaart wel of niet gebruikt. Deze jaarlijkse kosten zijn in de regel hoger naarmate de bestedingslimiet hoger ligt en naarmate de kaart meer faciliteiten biedt (Classic, Business, Gold of Platinum kaarten). De jaarcontributie varieert doorgaans tussen 5€ en 50€ per jaar.
De rente (JKP) voor krediet gecreëerd met een kredietkaart ligt hoger dan bij andere type leningen. De rente verschilt tussen de diverse instellingen (ook indien het om dezelfde type kaart gaat v.b. een Visa Classic kaart). De rentepercentages liggen op maandbasis doorgaans tussen 0.75% en 1.6% (9% en 18% op jaarbasis).
Banken bieden vaak de ruimte om tijdelijk het kredietplafond te overschrijden. Hierop staat wel een extra boeterente boven de normale rente.
Door het open karakter van de kaart heb je minder controle op je uitgaven, en ben je geneigd meer uit te geven dan je eigenlijk zou willen.

Wat is een pre-paid mastercard?

pre-paid mastercardWanneer je met een kaart een elektronische betaling wil verrichten moet de ontvangende partij ervan verzekerd zijn dat het geld daadwerkelijk op de rekening komt. Mastercard verschaft deze zekerheid, waardoor wereldwijd op miljoenen locaties betalingen met mastercard kaarten geaccepteerd worden. Met een pre-paid mastercard kun je gebruik maken van dit globaal netwerk verspreid over meer dan 200 landen en gebieden. Je kunt de kaart gebruiken voor:

 • Online aankopen bij lokale bedrijven.
 • Online aankopen bij internationale bedrijven.
 • Lokaal afrekenen bij restaurants, handelszaken, en andere retailers.
 • Betalingen verrichten in het buitenland bij hotels, autoverhuurders, restaurants, handelszaken en andere retailers.
 • Geldopnamen uit ATM-machines in België.
 • Geldopnamen uit ATM-machines in het buitenland (in Euro’s of de lokale geldeenheid).

Noot: Mastercard is niet de directe uitgever van de pre-paid mastercard. Dat zijn in België de meer dan zeventig banken en andere financiële instellingen die de kaart verstrekken. Zij beheren het geld en verrichten de transacties. Mastercard verschaft in principe slechts het betaalnetwerk.

Het pre-paid karakter van de kaart.

Bij een pre-paid mastercard boek je vooraf een bedrag van je zichtrekening naar de kaart. Je kunt ook contant storten op de kaart bij een loket van de instelling die de kaart verstrekt. Alhoewel het je eigen geld betreft is er toch altijd een vooraf vastgesteld plafond (limiet) aan de kaart verbonden (v.b. 5000€). Na de overboeking kun je betalingen plegen met de kaart totdat het bedrag op is. Ook hier geldt er doorgaans een limiet per transactie (v.b. 1000€). In veel gevallen heb je de ruimte om de pre-paid mastercard tussendoor aan te vullen vanuit je zichtrekening of middels contant stortingen.

Noot: Iedereen komt in aanmerking voor een prepaid mastercard, ongeacht je inkomen of lopende leningen. Er wordt geen toetsing verricht bij de kredietregistratielijst van de Nationale Bank van België (NBB). Met een pre-paid mastercard reken je volledig af met je eigen geld. Dit in tegenstelling tot een mastercard creditcard (kredietkaart), waaraan ook een krediet aspect gekoppeld is.

De kosten verbonden aan het bezit en gebruik van een pre-paid mastercard.

De meeste instellingen die een pre-paid mastercard verstrekken hanteren hiervoor een vaste jaarlijkse contributie. Dit betaal je voor het bezit van de kaart en is niet afhankelijk van het gebruik.

Sommige kaartverstrekkers brengen een kleine provisie in rekening bij het opladen van de kaart. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van het opgelaadde bedrag. In sommige gevallen is overboeken vanuit de rekening gratis, maar wordt bij stortingen via een loket wel oplaadkosten in rekening gebracht.

Aan transacties met een pre-paid mastercard zijn in de regel kosten verbonden. Meestal een klein percentage van het transactiebedrag. Sommige instellingen koppelen een minimum bedrag aan elke transactie.

Aan conversies zijn altijd kosten verbonden. Als je bij een ATM-machine je elektronisch geld omzet naar papiergeld wordt daarvoor een provisie in rekening gebracht. Als bij een online aankoop of een betaling in het buitenland jouw Euro’s worden omgezet naar een andere geldeenheid wordt daarvoor ook een provisie in rekening gebracht. Bij ATM opnamen betreft de provisie doorgaans een vast bedrag en bij valuta conversie meestal een percentage.

Noot: Alle kosten verbonden aan het bezit en het gebruik van een pre-paid mastercard worden bepaald door de instelling die de kaart verstrekt. De contributies en provisies verschillen daarom per instelling.

De renovatielening en de groene lening. Wat is het verschil?

De woning een nieuwe schilderbeurt geven, de keuken moderniseren of een badkuip laten installeren. Om dergelijke ‘normale’ aanpassingen aan je woning te financieren kun je bij de bank terecht voor een normale renovatielening. Wil je daarentegen zonnepanelen op het dak installeren, de muren extra isoleren of andere aanpassingen aan de woning plegen die energiebesparing opleveren, dan kun je aanspraak maken op een speciale renovatielening. Een groene lening.

Een groene lening is qua structuur precies hetzelfde als een renovatielening. Het enige verschil is dat je bij een groene lening subsidie krijgt van de overheid in de vorm van 1.5% korting op de rente die de bank je jaarlijks in rekening brengt. Met jouw energiebesparende aanpassingen help je immers mee aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en besparing van het milieu.

De structuur van een renovatielening en een groene lening.

De renovatielening (ook wel aangeboden als verbouwingslening) en de groene lening kennen beiden de formule van een lening op afbetaling (persoonlijke lening). Dit betekent dat:

 • Bij het aangaan van de lening je meteen het totale bedrag op de rekening krijgt.
 • De looptijd van de lening vooraf wordt vastgesteld.
 • De rente premies en administratiekosten worden geïntegreerd in één percentage, het jaarlijks kosten percentage (JKP).
 • De aflossing van het geleend bedrag in evenredige maandelijkse termijnen plaats vind.
 • Je maandelijks het aflossingsbedrag betaalt en hiernaast de JKP, berekend over het saldo van de schuld.
 • De JKP die maandelijks gehanteerd wordt is een twaalfde deel van het jaarpercentage.

De rentekorting bij een groene lening.

Voor renovatieleningen of groene leningen bestaat er geen vast JKP. De banken maken aan de hand van jouw persoonlijk profiel (inkomen, reeds lopende leningen, krediethistorie e.a.) een risicoanalyse, en bepalen op basis hiervan welk JKP ze jou in rekening brengen voor een renovatie lening. Indien het een groene lening betreft wordt het JKP met 1.5% verminderd.

Voorbeeld:

Je hebt 10.000€ nodig voor het repareren van je dak. Dit is een normale verbouwing waardoor je een gewone renovatielening aangeboden krijgt van de bank. De JKP die ze op basis van jouw persoonlijk profiel berekenen is 5.2%.

Indien je 10.000€ wil lenen voor het vernieuwen van het dak en daarbij zonnepanelen laat installeren is er sprake van een energiebesparende aanpassing. Je komt dan in aanmerking voor een groene lening. De JKP wordt door de bank automatisch verlaagd naar 3.7%. De JKP-korting van 1.5% ontvangen de bank achteraf van de overheid terug.

Noot: Banken en andere financiële instellingen gebruiken vaak een eigen aanduiding voor een groene lening. Energiekrediet, ecokredtiet, lening energie en verwarming en groen woonkrediet zijn enkele van de namen waaronder deze formule word aangeboden.

Wanneer is er sprake van een groene verbouwing.

Om in aanmerking voor een groene lening te komen zul je middels offertes en facturen moeten aantonen dat de aanpassingen daadwerkelijk gericht zijn op energiebesparing. De beoordeling wordt door de banken zelf gedaan. In de regel vallen de volgende aanpassingen onder groene verbouwingen:

 • De installatie van zonnepanelen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Dit kan eventueel in combinatie geschieden met het vernieuwen van het dak.
 • Een uitgebreide isolatie van de muren, de vloer en het dak.
 • Het aanbrengen van hoogrendement beglazing om verlies van warmte (energie) te verminderen.
 • De vervanging van een oude verwarmingsketel door een milieuvriendelijke installatie.
 • Het installeren van een thermostatische warmteregelaar.
 • Het installeren van thermostatische waterkranen.

Heb je nog vragen over de groene lening? Dan kan je terecht op de website van de Belgische regering.

Kan ik lenen voor een huwelijk?

lenen voor een huwelijkEen mooi huwelijk wordt ervaren als een ideale start voor een nieuwe fase in het leven. Je bent daarom bereid hiervoor wat extra uit te geven. Een sjieke zaal met een romantisch aankleding, sierlijke trouwkleding en elegante trouwringen, stijlvol transport, een vrolijke band, speciale hapjes en drankjes, bedienend personeel, een fotograaf, een cameraman…. En natuurlijk ook de huwelijksnacht met eventueel hieraan gekoppeld een onvergetelijke huwelijksreis.

Voor de financiering van het trouwfeest is het tegenwoordig vrij eenvoudig om een lening af te sluiten. Een trouwlening is bij veel financiële instellingen zelfs uitgegroeid tot een standaard product. In de meeste gevallen betreft het een lening op afbetaling (persoonlijke lening), maar lenen voor een huwelijk kan bij sommige instellingen ook middels een doorlopend krediet (geldreserve).

Een lening op afbetaling voor een huwelijk.

Er bestaan wat verschillen tussen een normale lening op afbetaling (waarvoor je het doel niet aan de bank hoeft door te geven) en een lening op afbetaling die specifiek voor een huwelijk bestemd is. De jaarlijkse rente ligt bij de trouwlening gemiddeld wat lager en de looptijd is hier gemiddeld wat korter. Een lening voor een huwelijk hoeft maar door een van de partners aangevraagd te worden, maar bij borgstelling van de andere partner kan de rente soms nog iets voordeliger uitvallen. Verder gelden de normale voorwaarden van een lening op afbetaling:
Bij het aangaan van de lening krijg je meteen het totale bedrag op de rekening.

 • De looptijd is vooraf vastgesteld.
 • De aflossing vind in evenredige maandelijkse termijnen plaats.
 • De rente word vooraf vastgesteld, waarbij de JKP-formule wordt toegepast.

Noot: JKP (jaarlijks kosten percentage) houdt in dat de banken alle kosten rond de lening zoals rente, premies en administratie in één percentage integreren. Het JKP is bij een lening op afbetaling een vast percentage voor de totale looptijd, en wordt per maand berekend over het saldo van de schuld. Door de afname van de schuld vermindert maandelijks het bedrag dat je aan kosten verschuldigd bent.

Een doorlopend krediet voor een huwelijk.

Je uitgaven voor een huwelijk zijn meestal verspreid over een wat langere periode. Zo zul je in sommige gevallen de zaal ruim vooruit moeten reserveren, de bruidsjurk maanden tevoren moeten bestellen en aardig wat andere betalingen moeten plegen voor de daadwerkelijke huwelijksdag. Het kan in een dergelijk geval voordeliger uitpakken als je in plaats van een lening op afbetaling een doorlopend krediet (geldreserve) bij een bank afsluit. Het karakter van een doorlopend krediet:

 • Bij het aangaan krijg je een kredietplafond toegewezen tot welk bedrag je maximaal mag lenen.
 • Je betaalt slechts rente over het bedrag dat reeds is uitgegeven.
 • Er is geen looptijd aan verbonden. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoeveel je terugstort.
 • De JKP is hoger dan bij andere type leningen.

Noot: Vanwege de hogere JKP is een doorlopend krediet alleen voordeliger indien je het geleend geld relatief snel terug betaalt. Wanneer je de lening voor je huwelijk liever in kleinere aflossingen (over een langere periode) terug wil storten is het voordeliger om voor een lening op afbetaling te kiezen.

Wat is de makkelijkste manier om leningen te vergelijken?

Leningen zijn meer dan ooit een commercieel product geworden. Het aantal instellingen dat in België krediet aanbiedt is nauwelijks meer bij te houden. Banken, financieringsmaatschappijen, particuliere kredietverstrekkers, kredietmakelaars, online kredietbeurzen, kredietkaart maatschappijen, handelshuizen, postorderbedrijven, autodealers en diverse andere bedrijven zijn allen bereid om leningen te verstrekken aan consumenten. Om tussen dit enorme aanbod toch een relatief transparant beeld te ontwikkelen is het handig om een website te raadplegen die de producten en formules van de belangrijkste spelers in elk segment met elkaar vergelijkt. Een vergelijkingswebsite, waarvan geldbank.be er een is. Bij het raadplegen van een vergelijkingswebsite is het wel cruciaal dat deze niet gelieerd is aan een bank of andere financiële instelling, maar geheel objectief de spelers en hun producten naast elkaar plaatst.

Wat kun je op een vergelijkingswebsite uitvinden.

Allereerst kun je een goed overzicht krijgen in de verschillende type leningen die banken en andere financiële instellingen aanbieden. Het voorkomt dat je appelen met peren gaat vergelijken, en kan ook helpen bepalen welk type krediet het beste in jouw behoefte kan voorzien.

Banken kennen diverse kredietproducten zoals leningen op afbetaling, doorlopende kredieten, hypothecaire kredieten, en kredieten voor een specifiek doel waaronder een autolening, een verbouwingslening, een groene lening of een familiare lening. Bovendien worden deze verschillende type kredieten door de instellingen onder verschillende benamingen aangeboden. Zo is een lening op afbetaling hetzelfde als een persoonlijke lening, en een doorlopend krediet hetzelfde als een geldreserve. Een goede vergelijkingswebsite zal alle relevante financiële producten met alle benamingen overzichtelijk sorteren, en voor elk product de karakteristieken aangeven.

Nadat je precies te weten bent gekomen wat de appelen en wat de peren zijn kun je op dezelfde vergelijkingswebsite de voorwaarden van de verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Welke kredietverstrekker kent de laagste rente en de voordeligste looptijd op een lening op afbetaling. Welke instelling biedt de meest flexibele aflossingsopties en het hoogste kredietplafond op een doorlopend krediet. Waar is de JKP op een hypothecaire lening het laagst en kun je deze in de langst mogelijke looptijd aflossen.

Op de vergelijkingswebsite zul je meteen een link aantreffen naar de meest relevante kredietverstrekkers voor een directe simulatie van de lening. Het is in de financiële wereld namelijk niet zo dat de ene instelling per definitie voordeliger is dan de andere. Jouw persoonlijke condities (behoefte, inkomen, lopende leningen, algemene kredietwaardigheid) worden door diverse instellingen verschillend beoordeeld. Een goede vergelijk kan resulteren dat je een lening tientallen, honderden of zelfs duizenden euro’s voordeliger aangaat.

Is woonkrediet fiscaal aftrekbaar?

Een lening voor de koop, bouw of verbouwing van de woning kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren. Voorwaarde is wel dat het woonkrediet een hypothecaire lening betreft, waarbij de woning dus als onderpand dient voor de lening. Het fiscaal voordeel van een dergelijk woonkrediet is geformuleerd in de ‘woonbonus’ die sinds 2005 in België van kracht is.

De woonbonus.

Elk krediet bestaat in principe uit twee hoofdcomponenten. Ten eerste is er de leensom die je gedurende de looptijd van de lening in doorgaans maandelijkse periodieken moet terugbetalen. En als tweede heb je de rente en alle andere kosten die de bank in rekening brengt voor de dienst die zij jou bewijzen. De woonbonus heeft betrekking op dit tweede deel van jouw woonkrediet (hypothecaire lening). De rente en andere kosten die je jaarlijks betaalt op het woonkrediet zijn fiscaal aftrekbaar tot een bedrag van maximaal € 3040 per belastingjaar.

Hoe werkt het belastingvoordeel van de woonbonus.

Belastingafdracht geschiedt op basis van het netto belastbaar inkomen. Hiervoor hanteert de belastingdienst een aantal schijven, waaraan een belastingpercentage is gekoppeld.

Schijven Netto belastbaar inkomen Belasting afdracht
Schijf 1 € 0 tot € 8.590 25%
Schijf 2 € 8.590 t/m € 12.220 30%
Schijf 3 € 12.220 t/m € 20.370 40%
Schijf 4 € 20.370 t/m € 37.330 45%
Schijf 5 Meer dan € 37 330 50%

Binnen de belastingschijf waartoe jij behoort mag je de kosten van het woonkrediet (rente, premies, e.a.) tot maximaal € 3040 aftrekken van jouw netto belastbaar inkomen. Derhalve zul je minder hoeven af te dragen aan de fiscus. Het bedrag dat je middels de woonbonus bespaart is afhankelijk van de belastingschijf waaronder je valt. De belasting is immers slechts een percentage van jouw netto belastbaar inkomen.

Noot: Door het aftrekken van de woonbonus kun je niet in een lagere belastingschijf terecht komen. Bij het opmaken van de belasting moet eerst het volledig netto belastbaar inkomen worden ingevuld om uit te maken tot welke belastingschijf je behoort. Pas daarna volgt de woonbonus reductie.

Enkele bijkomende aspecten van de woonbonus.

Een koppel dat samen een woning bewoont kan elk afzonderlijk in aanmerking komen voor de woonbonus. Ze mogen dus tot maximaal € 6080 aftrekken van het gezamenlijk netto belastbaar inkomen.
Een gezin dat naast de ouders uit 3 kinderen of meer bestaat mag binnen de woonbonus formule nog eens € 80 extra van het netto belastbaar inkomen aftrekken.
Het maximaal aftrekbaar bedrag van € 3040 geldt slechts voor de eerste tien jaren van de hypotheek. Vanaf het elfde jaar is € 2280 de limiet.

Noot: Het systeem van de woonbonus geldt slechts indien er sprake is van van de ‘enige en eigen’ woning. Enige houdt in dat je niet meer dan één woning mag bezitten (of mede-bezitten) binnen of buiten België. Eigen houdt in dat je zelf ook daadwerkelijk er in moet wonen.

Welke waarborgen zitten er bij een mini-omnium?

Een mini-omnium verzekering is erop gericht om je auto te verzekeren tegen externe schade. Schade die niet door eigen toedoen veroorzaakt is, en waar je feitelijk weinig of geen invloed op kan uitoefenen. In de meeste mini-omnium verzekering pakketen zijn standaard de volgende waarborgen opgenomen.

Waarborg brand.

waarborg brandBinnen de mini-omnium dekt de waarborg brand schade aan je auto veroorzaakt door vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding en kortsluiting zonder vlammen. Ook indien een brand niet bij jouw auto is ontstaan, maar is overgeslagen vanuit een ander voertuig of een woning, kan de schade in voorkomende gevallen door de verzekeraar worden vergoed. Blusschade en bluskosten, alsook de kosten voor het bergen van het voertuig, maken bij de meeste verzekeringsmaatschappijen ook deel uit van de waarborg.

Waarborg diefstal of vandalisme.

vandalisme miniomniumDiefstal betekent in de praktijk doorgaans dat de auto in zijn geheel wordt gestolen. Dit kan gebeuren middels geweld (carjacking), middels inbraak of met gebruikmaak van de originele autosleutel. Indien de auto niet wordt terug gevonden zal de verzekeraar overgaan tot uitkeren van de vervangingswaarde van het voertuig.
Wanneer er sprake is van diefstal van onderdelen van de wagen (wielen, lampen) wordt de aanschaf van nieuwe onderdelen en de reparatie vergoed.

Onder de dekking binnen de mini-omnium valt standaard ook schade veroorzaakt door een poging tot diefstal (ingeslagen ruit, geforceerd portier). De waarborg diefstal heeft bij autoverzekeringen echter enkel betrekking op het voertuig zelf, en niet op spullen die in de auto liggen. Gsm’s, laptops, verplaatsbare gps-systemen en andere attributen zijn derhalve niet meeverzekerd.

Vandalisme kan variëren van lichte beschadiging aan je auto (krassen, afgeslagen spiegel) tot zwaardere vernieling (stukgeslagen voorruit, ingetrapte portieren). Niet elk geval van vandalisme valt onder de dekking. De identiteit van de vandaal(en) en de omstandigheden zijn bepalend. Een volledige lijst met uitsluitingsgevallen kun je steeds terugvinden in de bijzondere voorwaarden (kleine letters) van de mini-omnium verzekering.

Waarborg glasbreuk.

In de mini-omnium verzekering houdt de waarborg glasbreuk in dat de verzekeraar de herstel- of vervangingskosten vergoed bij glasbreukschade die veroorzaakt is door wegflitsende keitjes, steeninslag of inslag met andere voorwerpen. De dekking omvat:

 • Schade aan de voorruit, de zijruiten of de achterruit (ook indien het slechts een ‘breukje’ betreft).
 • Schade aan het glazen schuif- of klapdak, of hun equivalent in kunststof.
 • Schade aan de spiegels en lichten (optioneel).

Waarborg natuurkrachten.

Natuurkrachten worden in deze waarborg van een mini-omnium verzekering omschreven als ‘het plotseling optreden van krachten die nauwelijks te bedwingen zijn’. In de praktijk vallen hieronder een hagelbui, overstroming, storm, bliksem, een vallende boom, een steen- of sneeuwlawine, een aardbeving en andere natuurkrachten die schade aan je auto kunnen aanrichten. Aangemerkt moet worden dat de schade alleen vergoed wordt als deze rechtstreeks te wijten is aan de natuurkracht. Schade uit een botsing als gevolg van het slippen op een wegdek bezaaid met hagelstenen valt niet onder de dekking.

Waarborg aanrijding met dieren.

Bij de waarborg aanrijding met dieren wordt er bij de mini-omnium primair vanuit gegaan dat er geen sprake is van een eigenaar van het dier. Het gaat in deze dus overwegend om overstekend wild (herten, zwijnen, vogels, of andere). Hierbij stelt de verzekeraar zich ook alleen aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit een botsing met het dier. Indien je uitwijkt voor een plotseling overstekend hert en daardoor een boom raakt wordt de schade aan je auto niet vergoed.

Noot: Rijd je een huisdier aan? Dan gelden er andere regels. In de Belgische wet voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid is vastgelegd dat de eigenaar van het huisdier verplicht is de schade te vergoeden.

Wat is een kilometer verzekering?

kilometerverzekeringDe gedachte dat een autobezitter die het voertuig minder gebruikt ook minder zou moeten betalen voor de autoverzekering leeft al lang. Administratief-technisch was dit echter ook lange tijd vrijwel onuitvoerbaar. Dankzij de snel ontwikkelde automatisering in de verzekeringsbranche is het sinds enkele jaren wel mogelijk om de premie voor de autoverzekering af te stemmen op het gebruik van het voertuig. De kilometer verzekering is nu haast een standaard formule geworden.

Niet alle verzekeringsmaatschappijen hanteren dezelfde module voor het koppelen van de premie aan de kilometerstand. Er zijn in principe twee mudules, waarop verzekeraars hun eigen varianten maken.

Een kilometer verzekering in schijven.

Dit wil zeggen dat je hier enkel betaalt per gereden kilometer. Je maakt vooraf een schatting van het aantal kilometers dat je denkt af te leggen en aan het eind van het jaar volgt dan de directe verrekening met de verzekeraar. Als je meer kilometers had geschat dan je werkelijk hebt gereden, wordt het teveel betaalde bedrag gerestitueerd. Natuurlijk geldt ook dat als je te weinig kilometers had geschat je voor het aantal teveel gereden kilometers zult moeten bijbetalen. De schijven zijn voor het administratief gemak doorgaans 100 km elk. De kilometerstand wordt door de verzekeraar aan het begin en aan het eind van het verzekeringsjaar opgenomen.

Een kilometer verzekering in categorieën.

Bij dit stelsel is er niet volledig sprake van een kilometer verzekering. De maatschappij hanteert vooraf vastgestelde categorieën voor het aantal af te leggen kilometers in het verzekeringsjaar. Bijvoorbeeld, minder dan 10.000 km,.. 10.000 tot 20.000 km,.. 20.000 tot 30.000 km,.. en verder. Bij het afsluiten van de autoverzekering wordt vastgesteld in welke categorie deze terecht komt. Dit gebeurt hoofdzakelijk op basis van het aantal afgelegde kilometers van het voorgaande jaar. Binnen dit stelsel wordt door de meeste verzekeraars aan elke categorie een premiekorting gekoppeld. Zo kun je indien je minder dan 10.000 kilometer in een jaar aflegt in aanmerking komen voor een premiekorting van 40%, en indien je tussen 10.000 en 20.000 kilometer rijdt een korting van 25% op de jaarpremie krijgen. De categorieën en de premiekortingen lopen bij de diverse verzekeraars sterk uiteen. Sommige maatschappijen koppelen hun kilometerstelsel ook aan de bonus-malus graad.

Noot: Indien je voor het eerst bij een bepaalde maatschappij een autoverzekering afsluit, kan een Car-Pass behulpzaam zijn om jouw rijhistorie aan te tonen. Een Car-Pass is een document waarop de kilometerstand van een auto periodiek wordt geregistreerd, Het wordt door een onafhankelijk bedrijf bijgehouden.

Op welk type autoverzekeringen geldt de kilometer verzekering.

De maatschappijen die een kilometer verzekering aanbieden passen deze toe op al hun formules. Voor zowel de wettelijk verplichte BA autoverzekering, de mini-omnium (kleine omnium) verzekering als de full-omnium (grote omnium) verzekering is het aantal af te leggen kilometers bepalend voor de hoogte van de jaarlijkse premie.

Krijg ik een vervangwagen bij mijn autoverzekering?

krijg je een vervangwagen bij een verzekeringEen vervangwagen van de verzekeraar krijgen bij het onverwacht uitvallen van de eigen auto kan voorkomen dat je nog meer schade lijdt. Deze optie zit echter niet standaard in elke autoverzekering, maar hangt af van welke waarborgen zijn opgenomen in de polis. Indien je bij een ongeval geen schuld hebt wordt in vrijwel alle gevallen automatisch door de verzekeraar van de tegenpartij een vervangwagen ter beschikking gesteld voor de periode dat jouw auto bij de garage hersteld wordt. Maar indien jij de veroorzaker bent van het ongeval, of wanneer de auto vanwege panne niet verder kan, komt de overeenkomst met je eigen verzekeraar in beeld. Om aanspraak te maken op een vervangwagen zul je een full omnium verzekering op zak moeten hebben of een aanvullende bijstandsverzekering op je BA autoverzekering of mini-omnium verzekering moeten hebben afgesloten.

Een vervangwagen bij een full omnium verzekering.

De full omnium verzekering biedt een complete dekking waarbij je zowel bij een ongeval als bij panne een vervangwagen ter beschikking krijgt van de verzekeraar. Dit geldt binnen geheel België, de landen van de Europese Unie, en nog enkele andere Europese landen.

Na een aanrijding met schade aan je eigen auto krijg je de vervangwagen voor de periode dat jouw auto bij de garage is. Het moet wel een door de maatschappij erkende hersteller zijn. Indien de auto onherstelbaar beschadigd is stelt de verzekeraar doorgaans voor 5 tot 7 dagen een vervangwagen ter beschikking. De periode hangt af van de snelheid waarmee de schadeclaim wordt afgehandeld.

Bij panne kun je in de regel slechts een beperkt aantal dagen (2 tot 3) over een vervangwagen beschikken. Indien de auto buiten België onverwacht defect raakt spelen de restperiode van het verblijf en de aard van de autopech ook een rol bij het bepalen van de periode waarmee je met de vervangwagen mag blijven door rijden.

Een vervangwagen bij een BA autoverzekering of mini-omnium verzekering.

In deze beide autoverzekering formules zit een vervangwagen niet standaard opgenomen. Indien je deze optie toch graag wenst kun je een bijstandsverzekering af sluiten. Enkele componenten van deze aanvullende waarborg zijn:
Het voorzien in assistentie door hulpdiensten bij een ongeval of autopech, waaronder het eventueel wegslepen van de auto naar een garage. Dit geldt binnen geheel België, de landen van de Europese Unie, en nog enkele andere Europese landen.

Het ter beschikking stellen van een vervangwagen als de auto niet verder kan rijden na een ongeval. Aangezien de verzekeraar bij een BA autoverzekering of mini-omnium verzekering niet verantwoordelijk is voor het herstel van jouw auto is ook de periode dat je over de vervangwagen kan beschikken relatief kort. Doorgaans slechts om de eerste 24 uur na het ongeval te overbruggen.

Het ter beschikking stellen van een vervangwagen als de auto niet verder kan rijden als gevolg van panne, en niet ter plekke kan worden hersteld. Ook hier is de vervangwagen slechts 24 uur ter beschikking.

Noot: Door een aantal verzekeraars wordt de bijstandsverzekering gratis aangeboden wanneer je een BA autoverzekering of mini-omnium verzekering afsluit. Bij de overige maatschappijen die deze aanvullende waarborg aanbieden moet er apart voor betaalt worden.

Wat is de woonbonus?

e overheid meent dat het beter is als alle Belgen over een eigen woning kunnen beschikken indien ze dat wensen. Het bedrag dat maandelijks aan huur wordt uitgegeven kan effectiever worden gebruikt om het eigen huis af te betalen. Sinds 2005 is daarom de woonbonus ingevoerd. Een formule waarmee het mogelijk wordt om een deel van de kosten voor een hypothecaire lening af te trekken van de jaarlijkse belastingen. Het komt er in deze op neer dat de staat mee helpt betalen voor het krediet.

Hoe werkt de woonbonus.

Een voorbeeld:

Marlies, 28 jaar oud, besluit om voor het eerst een eigen appartement aan te schaffen. De aankoopwaarde van het appartement is € 120.000. Ze beschikt niet over dit bedrag en stapt daarom naar de bank voor financiering. De bank biedt hiervoor een hypothecaire lening aan, waarbij het appartement als onderpand dient. Vermeerderd met de kosten voor de notaris en de hypoyheekinschrijving wordt het totale leenbedrag € 126.000, en wordt de lening gespreid over een looptijd van 25 jaar. Dit houdt in dat Marlies alvast elk jaar € 5040 moet terug betalen aan de bank (in maandelijkse termijnen). Deze aflossing is enkel het eerste component van de hypothecaire lening, en in dit onderdeel komt de overheid niet in met financiële ondersteuning. De woonbonus geldt alleen over het tweede component van de lening, namelijk de rente en overige kosten die aan de lening verbonden zijn.

De rente op een hypothecaire lening, de premies en de administratiekosten worden door de bank in één jaarlijks kosten percentage, JKP, samengevoegd. De JKP wordt in dit voorbeeld door de bank vastgesteld op 3.0%. Marlies moet dus naast de aflossing van de schuld ook de JKP aan de bank betalen. Over het eerste jaar zal dat totaal € 3705 bedragen (de JKP wordt maandelijks over het saldo van de schuld berekend).

De woonbonus biedt Marlies de ruimte om bij het opmaken van haar jaarlijkse belastingen de JKP kosten (voortvloeiend uit de hypothecaire lening) af te trekken van het belastbaar inkomen. En wel tot een maximum bedrag van € 3040. Aangezien Marlies bij de belastingdienst is ingedeeld in de schijf die 40% belasting betaalt (op basis van haar inkomen), zal ze € 1216 minder hoeven af te dragen aan de fiscus. Dit bedrag is de woonbonus die Marlies dat jaar van de overheid ontvangt.

De woonbonus kent nog enkele specifieke elementen, waaronder:

 • Een koppel dat samen een woning koopt kan elk afzonderlijk in aanmerking komen voor de woonbonus. Ze mogen dus tot maximaal € 6080 aftrekken van het gezamenlijk belastbaar inkomen.
 • Een gezin met meer dan 3 kinderen mag binnen de woonbonus formule nog eens € 80 extra van het belastbaar inkomen aftrekken.
 • Het maximaal aftrekbaar bedrag van € 3040 geldt slechts voor de eerste tien jaren van de hypothecaire lening. Vanaf het elfde jaar is € 2280 de limiet.

Meer informatie op de website van de Vlaamse regering.