Introductie Het Financieel Huis

Wat zijn de voor en nadelen van een kredietkaart?

Kredietkaarten zijn bezig aan een opmars in België. Momenteel zijn er lokaal meer dan 70 financiële instellingen die kredietkaarten verstrekken. Elke kredietkaart is in eerste instantie een elektronisch betaalmiddel, maar biedt je hiernaast ook meteen de optie om het bedrag voor de transactie te lenen bij de kaartverstrekker. Een betaalkaart met een kredietfunctie dus.

Betalen met een kredietkaart.

Het gros van de kaarten vallen onder het wereldwijde netwerk van Visa of Mastercard. Dit maakt de kaart tot een nagenoeg universeel betaalmiddel en te gebruiken voor:

 • Betalingen op het internet (online aankopen) bij lokale ondernemingen.
 • Betalingen op het internet (online aankopen) bij internationale ondernemingen.
 • Betalingen lokaal bij restaurants, handelszaken, en andere ondernemingen.
 • Betalingen in het buitenland bij hotels, autoverhuurders, restaurants, handelszaken e.a.
 • Geldopname uit ATM-machines in België.
 • Geldopname uit ATM-machines in het buitenland (in Euro’s of de lokale geldeenheid)

Het grote voordeel van afrekenen met een kredietkaart is dat jij hierbij geen commissie betaalt (in tegenstelling tot prepaidkaarten die wel transactiekosten kennen). Visa en Mastercard krijgen hun commissie van het bedrijf dat van jou geld ontvangt. Als houder van de kaart betaal je derhalve slechts het aangegeven bedrag voor het product dat je aanschaft. In deze werkt de kredietkaart net als een bankpas, maar dan met een wereldwijde acceptatie.

Noot: Voor het opnemen van geld uit een ATM-machine (lokaal en internationaal) wordt wel een transactie bedrag van enkele euro’s in rekening gebracht.

Lenen met een kredietkaart.

Het krediet aspect van de kaart treedt in werking wanneer je beslist om het uitgegeven bedrag niet meteen terug te storten op de aan de kredietkaart gekoppelde rekening. De uitgave wordt dan automatisch omgezet in een lening. Deze lening wordt niet verstrekt door Visa of Mastercard, maar door de bank of andere financiële instelling die jou de kaart verstrekt heeft. Elke instelling kent hiervoor zijn eigen regels en voorwaarden. Standaard is wel dat dezelfde formule gehanteerd wordt als voor een doorlopend krediet (geldreserve). Je wordt vooraf een limiet toegewezen tot welke je uitgaven mag plegen met de kaart (kredietplafond), en betaalt maandelijks slechts over het geleend bedrag rente aan de bank.

Noot: De meeste kaartverstrekkers brengen geen rente in rekening indien je binnen 30 dagen het uitgegeven bedrag terugstort op de aan de kaart gekoppelde rekening.

De nadelen van een kredietkaart.

Aan het bezit van een kredietkaart is een vaste jaarlijkse contributie gekoppeld, die betaald moet worden ongeacht of je de kaart wel of niet gebruikt. Deze jaarlijkse kosten zijn in de regel hoger naarmate de bestedingslimiet hoger ligt en naarmate de kaart meer faciliteiten biedt (Classic, Business, Gold of Platinum kaarten). De jaarcontributie varieert doorgaans tussen 5€ en 50€ per jaar.
De rente (JKP) voor krediet gecreëerd met een kredietkaart ligt hoger dan bij andere type leningen. De rente verschilt tussen de diverse instellingen (ook indien het om dezelfde type kaart gaat v.b. een Visa Classic kaart). De rentepercentages liggen op maandbasis doorgaans tussen 0.75% en 1.6% (9% en 18% op jaarbasis).
Banken bieden vaak de ruimte om tijdelijk het kredietplafond te overschrijden. Hierop staat wel een extra boeterente boven de normale rente.
Door het open karakter van de kaart heb je minder controle op je uitgaven, en ben je geneigd meer uit te geven dan je eigenlijk zou willen.


De renovatielening en de groene lening. Wat is het verschil?

De woning een nieuwe schilderbeurt geven, de keuken moderniseren of een badkuip laten installeren. Om dergelijke ‘normale’ aanpassingen aan je woning te financieren kun je bij de bank terecht voor een normale renovatielening. Wil je daarentegen zonnepanelen op het dak installeren, de muren extra isoleren of andere aanpassingen aan de woning plegen die energiebesparing opleveren, dan kun je aanspraak maken op een speciale renovatielening. Een groene lening.

Een groene lening is qua structuur precies hetzelfde als een renovatielening. Het enige verschil is dat je bij een groene lening subsidie krijgt van de overheid in de vorm van 1.5% korting op de rente die de bank je jaarlijks in rekening brengt. Met jouw energiebesparende aanpassingen help je immers mee aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en besparing van het milieu.

De structuur van een renovatielening en een groene lening.

De renovatielening (ook wel aangeboden als verbouwingslening) en de groene lening kennen beiden de formule van een lening op afbetaling (persoonlijke lening). Dit betekent dat:

 • Bij het aangaan van de lening je meteen het totale bedrag op de rekening krijgt.
 • De looptijd van de lening vooraf wordt vastgesteld.
 • De rente premies en administratiekosten worden geïntegreerd in één percentage, het jaarlijks kosten percentage (JKP).
 • De aflossing van het geleend bedrag in evenredige maandelijkse termijnen plaats vind.
 • Je maandelijks het aflossingsbedrag betaalt en hiernaast de JKP, berekend over het saldo van de schuld.
 • De JKP die maandelijks gehanteerd wordt is een twaalfde deel van het jaarpercentage.

De rentekorting bij een groene lening.

Voor renovatieleningen of groene leningen bestaat er geen vast JKP. De banken maken aan de hand van jouw persoonlijk profiel (inkomen, reeds lopende leningen, krediethistorie e.a.) een risicoanalyse, en bepalen op basis hiervan welk JKP ze jou in rekening brengen voor een renovatie lening. Indien het een groene lening betreft wordt het JKP met 1.5% verminderd.

Voorbeeld:

Je hebt 10.000€ nodig voor het repareren van je dak. Dit is een normale verbouwing waardoor je een gewone renovatielening aangeboden krijgt van de bank. De JKP die ze op basis van jouw persoonlijk profiel berekenen is 5.2%.

Indien je 10.000€ wil lenen voor het vernieuwen van het dak en daarbij zonnepanelen laat installeren is er sprake van een energiebesparende aanpassing. Je komt dan in aanmerking voor een groene lening. De JKP wordt door de bank automatisch verlaagd naar 3.7%. De JKP-korting van 1.5% ontvangen de bank achteraf van de overheid terug.

Noot: Banken en andere financiële instellingen gebruiken vaak een eigen aanduiding voor een groene lening. Energiekrediet, ecokredtiet, lening energie en verwarming en groen woonkrediet zijn enkele van de namen waaronder deze formule word aangeboden.

Wanneer is er sprake van een groene verbouwing.

Om in aanmerking voor een groene lening te komen zul je middels offertes en facturen moeten aantonen dat de aanpassingen daadwerkelijk gericht zijn op energiebesparing. De beoordeling wordt door de banken zelf gedaan. In de regel vallen de volgende aanpassingen onder groene verbouwingen:

 • De installatie van zonnepanelen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Dit kan eventueel in combinatie geschieden met het vernieuwen van het dak.
 • Een uitgebreide isolatie van de muren, de vloer en het dak.
 • Het aanbrengen van hoogrendement beglazing om verlies van warmte (energie) te verminderen.
 • De vervanging van een oude verwarmingsketel door een milieuvriendelijke installatie.
 • Het installeren van een thermostatische warmteregelaar.
 • Het installeren van thermostatische waterkranen.

Heb je nog vragen over de groene lening? Dan kan je terecht op de website van de Belgische regering.


Wat is de makkelijkste manier om leningen te vergelijken?

Leningen zijn meer dan ooit een commercieel product geworden. Het aantal instellingen dat in België krediet aanbiedt is nauwelijks meer bij te houden. Banken, financieringsmaatschappijen, particuliere kredietverstrekkers, kredietmakelaars, online kredietbeurzen, kredietkaart maatschappijen, handelshuizen, postorderbedrijven, autodealers en diverse andere bedrijven zijn allen bereid om leningen te verstrekken aan consumenten. Om tussen dit enorme aanbod toch een relatief transparant beeld te ontwikkelen is het handig om een website te raadplegen die de producten en formules van de belangrijkste spelers in elk segment met elkaar vergelijkt. Een vergelijkingswebsite, waarvan geldbank.be er een is. Bij Geld Bank snel geld lenen. Bij het raadplegen van een vergelijkingswebsite is het wel cruciaal dat deze niet gelieerd is aan een bank of andere financiële instelling, maar geheel objectief de spelers en hun producten naast elkaar plaatst.

Wat kun je op een vergelijkingswebsite uitvinden.

Allereerst kun je een goed overzicht krijgen in de verschillende type leningen die banken en andere financiële instellingen aanbieden. Het voorkomt dat je appelen met peren gaat vergelijken, en kan ook helpen bepalen welk type krediet het beste in jouw behoefte kan voorzien.

Banken kennen diverse kredietproducten zoals leningen op afbetaling, doorlopende kredieten, hypothecaire kredieten, en kredieten voor een specifiek doel waaronder een autolening, een verbouwingslening, een groene lening of een familiare lening. Bovendien worden deze verschillende type kredieten door de instellingen onder verschillende benamingen aangeboden. Zo is een lening op afbetaling hetzelfde als een persoonlijke lening, en een doorlopend krediet hetzelfde als een geldreserve. Een goede vergelijkingswebsite zal alle relevante financiële producten met alle benamingen overzichtelijk sorteren, en voor elk product de karakteristieken aangeven.

Nadat je precies te weten bent gekomen wat de appelen en wat de peren zijn kun je op dezelfde vergelijkingswebsite de voorwaarden van de verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Welke kredietverstrekker kent de laagste rente en de voordeligste looptijd op een lening op afbetaling. Welke instelling biedt de meest flexibele aflossingsopties en het hoogste kredietplafond op een doorlopend krediet. Waar is de JKP op een hypothecaire lening het laagst en kun je deze in de langst mogelijke looptijd aflossen.

Op de vergelijkingswebsite zul je meteen een link aantreffen naar de meest relevante kredietverstrekkers voor een directe simulatie van de lening. Het is in de financiële wereld namelijk niet zo dat de ene instelling per definitie voordeliger is dan de andere. Jouw persoonlijke condities (behoefte, inkomen, lopende leningen, algemene kredietwaardigheid) worden door diverse instellingen verschillend beoordeeld. Een goede vergelijk kan resulteren dat je een lening tientallen, honderden of zelfs duizenden euro’s voordeliger aangaat.

5 manieren om je huis te beveiligen

In België wordt er jaarlijks in 70.000 tot 80.000 woningen ingebroken. Dat zijn gemiddeld 200 inbraken per dag. Een goede beveiliging van je huis is daarom zeker geen overbodige luxe. Het is zelfs een noodzaak. Op de volgende 5 manieren kun je ervoor zorgen dat jouw woning bespaard blijft. Lees ook meer op: Slimalarm.be Expert in Alarmsystemen.

1. Goede gewoonten

Maak het samen met de overige huisgenoten tot een gewoonte om dieven een beeld te geven dat jouw huis een lastige klus wordt waar er bovendien weinig te halen valt. Inbrekers willen namelijk eenvoudig en snel aan waardevolle spullen komen. Voordat ze toeslaan zullen ze altijd eerst de woning en de omstandigheden observeren.

 • Plaats geen waardevolle spullen in het zicht van voorbijgangers.
 • Zet de kartonnen doos van je nieuwe apparaten niet langs de straat voor vuilophaal.
 • Doe bij vertrek de deuren en ramen altijd op slot. Zelfs wanneer je een snelle boodschap gaat doen is het niet verstandig om ramen op kiepstand te laten staan. Inbrekers bezitten een beroepsmatig instinct om juist op die momenten in de buurt te zijn.
 • Zorg ervoor dat de woning bewoond lijkt wanneer je op vakantie bent. Vraag een buur of familielid om de brievenbus leeg te maken en het gras te maaien.
 • Laat geen berichten over je vakantieschema op Facebook of andere sociale media.

2. Solide bouwkundige beveiliging van deuren en ramen

Inbrekers willen binnen enkele minuten binnen zijn. Als dat niet lijkt te lukken geven ze het in de meeste gevallen op. Zorg er daarom voor dat ze alleen al bij de aanblik van jouw deur- en raamsloten ontmoedigd raken.

 

 

Deuren
Veiligheidscilinders voor de deursloten: kunnen niet worden gepickt of uitgeboord en ook niet met een valse sleutel worden opengemaakt. 
Veiligheidsbeslag (plaat) aan de voorzijde van het deurslot: waardoor het cilinderslot niet in zijn geheel uit de deur kan worden geplukt. 
Meerpuntsloten: waarbij 2, 3 of soms wel 5 diepe pennen vanuit het slot naar het deurkozijn gaan. Zeer gehaat bij inbrekers. 
Dievenklauwen: zorgen ervoor dat de deur van buitenaf niet uit de scharnieren kan worden getrokken.

 

 

Ramen
Verstevigde raamgrendels: kennen een diepe en zware bevestiging in hun omgeving en zijn voorzien van een afdekkap. 
Barrièrestangen: verkleinen de raamopening zodanig dat ook de kleinste inbreker er niet doorheen kan. Zijn vooral nuttig bij wc-raampjes en ramen boven deuren. 
Veiligheidsglas (optioneel): bestaat uit 2 glaslagen die middels een dunne film aan elkaar vast zitten. Bij inslag vallen de gebarsten delen niet naar de grond. 

3. Elektronische beveiliging middels een alarminstallatie

Een alarminstallatie heeft een enorm afschrikkend effect. Inbrekers weten vooraf dat ze niet ongemerkt kunnen komen en gaan. Hierdoor is jouw woning veel minder interessant voor deze gasten. Een standaard alarmsysteem bestaat doorgaans uit de volgende elementen:

Deursensoren: Contactsensoren op de rand van de deur en het deurkozijn. 
Raamsensoren: Contactsensoren aan de rand van het raam en het raamkozijn. Je kunt hiernaast ook trillingsensoren op het glas van het raam plaatsen die alarm slaan bij glasbreuk. 
Bewegingssensoren: Infrarode bewegingssensoren aan de wanden in het huis. 
Centraal paneel en sirene: Vanuit dit paneel wordt het alarm in- en uitgeschakeld. Bij vrijwel alle moderne systemen staan de sensoren en de sirene draadloos in contact met het centraal paneel. Inbrekers kunnen geen kabeltjes doorknippen om elementen uit te schakelen. 

Hou er wel rekening mee dat een alarmsysteem als aanvulling dient op een goede bouwkundige beveiliging. Je mag er niet vanuit gaan dat je met elektronische beveiliging het gebrek aan solide deur- en raamsloten kunt compenseren.

4. Aansluiting alarmsysteem op de meldkamer van een beveiligingsbedrijf

Door je alarmsysteem te laten aansluiten op de alarmcentrale van een beveiligingsbedrijf ben je ervan verzekerd dat het systeem continu in de gaten wordt gehouden. Bij een alarmmelding of een verdachte in en uitschakeling van het systeem zal het bedrijf actie ondernemen. Voor afgelegen woningen of vakantiehuizen valt dit 100% aan te raden. In een levendige woonwijk zou je nog op het optreden van buren kunnen rekenen, maar die kunnen ook juist toevallig niet thuis zijn. De maandelijkse kosten voor aansluiting op een alarmcentrale vallen meestal wel mee. Een vermelding van het bedrijf bij de woning demotiveert potentiële inbrekers nog erger.

5. Camerabewaking

De meest optimale beveiliging is het plaatsen van bewakingscamera’s binnen en buiten de woning. Uiteraard als aanvulling op de verstevigde sloten en het standaard alarmsysteem. De camera’s registreren alle bewegingen in en rondom je huis wanneer je dit wenst. Je kunt bovendien via een cloudservice de opnamen meteen online laten opslaan. Inbrekers kunnen hierdoor niet met de recorder er vandoor gaan of deze saboteren. Het is ook mogelijk om live het beeld van de camera’s online te monitoren. Vanuit je werkplek kun je dus op de pc of smartphone zien wat er thuis gebeurt.

Krijg ik een vervangwagen bij mijn autoverzekering?

krijg je een vervangwagen bij een verzekeringEen vervangwagen van de verzekeraar krijgen bij het onverwacht uitvallen van de eigen auto kan voorkomen dat je nog meer schade lijdt. Deze optie zit echter niet standaard in elke autoverzekering, maar hangt af van welke waarborgen zijn opgenomen in de polis. Indien je bij een ongeval geen schuld hebt wordt in vrijwel alle gevallen automatisch door de verzekeraar van de tegenpartij een vervangwagen ter beschikking gesteld voor de periode dat jouw auto bij de garage hersteld wordt. Maar indien jij de veroorzaker bent van het ongeval, of wanneer de auto vanwege panne niet verder kan, komt de overeenkomst met je eigen verzekeraar in beeld. Om aanspraak te maken op een vervangwagen zul je een full omnium verzekering op zak moeten hebben of een aanvullende bijstandsverzekering op je BA autoverzekering of mini-omnium verzekering moeten hebben afgesloten.

Een vervangwagen bij een full omnium verzekering.

De full omnium verzekering biedt een complete dekking waarbij je zowel bij een ongeval als bij panne een vervangwagen ter beschikking krijgt van de verzekeraar. Dit geldt binnen geheel België, de landen van de Europese Unie, en nog enkele andere Europese landen.

Na een aanrijding met schade aan je eigen auto krijg je de vervangwagen voor de periode dat jouw auto bij de garage is. Het moet wel een door de maatschappij erkende hersteller zijn. Indien de auto onherstelbaar beschadigd is stelt de verzekeraar doorgaans voor 5 tot 7 dagen een vervangwagen ter beschikking. De periode hangt af van de snelheid waarmee de schadeclaim wordt afgehandeld.

Bij panne kun je in de regel slechts een beperkt aantal dagen (2 tot 3) over een vervangwagen beschikken. Indien de auto buiten België onverwacht defect raakt spelen de restperiode van het verblijf en de aard van de autopech ook een rol bij het bepalen van de periode waarmee je met de vervangwagen mag blijven door rijden.

Een vervangwagen bij een BA autoverzekering of mini-omnium verzekering.

In deze beide autoverzekering formules zit een vervangwagen niet standaard opgenomen. Indien je deze optie toch graag wenst kun je een bijstandsverzekering af sluiten. Enkele componenten van deze aanvullende waarborg zijn:
Het voorzien in assistentie door hulpdiensten bij een ongeval of autopech, waaronder het eventueel wegslepen van de auto naar een garage. Dit geldt binnen geheel België, de landen van de Europese Unie, en nog enkele andere Europese landen.

Het ter beschikking stellen van een vervangwagen als de auto niet verder kan rijden na een ongeval. Aangezien de verzekeraar bij een BA autoverzekering of mini-omnium verzekering niet verantwoordelijk is voor het herstel van jouw auto is ook de periode dat je over de vervangwagen kan beschikken relatief kort. Doorgaans slechts om de eerste 24 uur na het ongeval te overbruggen.

Het ter beschikking stellen van een vervangwagen als de auto niet verder kan rijden als gevolg van panne, en niet ter plekke kan worden hersteld. Ook hier is de vervangwagen slechts 24 uur ter beschikking.

Noot: Door een aantal verzekeraars wordt de bijstandsverzekering gratis aangeboden wanneer je een BA autoverzekering of mini-omnium verzekering afsluit. Bij de overige maatschappijen die deze aanvullende waarborg aanbieden moet er apart voor betaalt worden.

Is woonkrediet fiscaal aftrekbaar?

Een lening voor de koop, bouw of verbouwing van de woning kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren. Voorwaarde is wel dat het woonkrediet een hypothecaire lening betreft, waarbij de woning dus als onderpand dient voor de lening. Het fiscaal voordeel van een dergelijk woonkrediet is geformuleerd in de ‘woonbonus’ die sinds 2005 in België van kracht is.

De woonbonus.

Elk krediet bestaat in principe uit twee hoofdcomponenten. Ten eerste is er de leensom die je gedurende de looptijd van de lening in doorgaans maandelijkse periodieken moet terugbetalen. En als tweede heb je de rente en alle andere kosten die de bank in rekening brengt voor de dienst die zij jou bewijzen. De woonbonus heeft betrekking op dit tweede deel van jouw woonkrediet (hypothecaire lening). De rente en andere kosten die je jaarlijks betaalt op het woonkrediet zijn fiscaal aftrekbaar tot een bedrag van maximaal € 3040 per belastingjaar.

Hoe werkt het belastingvoordeel van de woonbonus.

Belastingafdracht geschiedt op basis van het netto belastbaar inkomen. Hiervoor hanteert de belastingdienst een aantal schijven, waaraan een belastingpercentage is gekoppeld.

Schijven Netto belastbaar inkomen Belasting afdracht
Schijf 1 € 0 tot € 8.590 25%
Schijf 2 € 8.590 t/m € 12.220 30%
Schijf 3 € 12.220 t/m € 20.370 40%
Schijf 4 € 20.370 t/m € 37.330 45%
Schijf 5 Meer dan € 37 330 50%

Binnen de belastingschijf waartoe jij behoort mag je de kosten van het woonkrediet (rente, premies, e.a.) tot maximaal € 3040 aftrekken van jouw netto belastbaar inkomen. Derhalve zul je minder hoeven af te dragen aan de fiscus. Het bedrag dat je middels de woonbonus bespaart is afhankelijk van de belastingschijf waaronder je valt. De belasting is immers slechts een percentage van jouw netto belastbaar inkomen.

Noot: Door het aftrekken van de woonbonus kun je niet in een lagere belastingschijf terecht komen. Bij het opmaken van de belasting moet eerst het volledig netto belastbaar inkomen worden ingevuld om uit te maken tot welke belastingschijf je behoort. Pas daarna volgt de woonbonus reductie.

Enkele bijkomende aspecten van de woonbonus.

Een koppel dat samen een woning bewoont kan elk afzonderlijk in aanmerking komen voor de woonbonus. Ze mogen dus tot maximaal € 6080 aftrekken van het gezamenlijk netto belastbaar inkomen.
Een gezin dat naast de ouders uit 3 kinderen of meer bestaat mag binnen de woonbonus formule nog eens € 80 extra van het netto belastbaar inkomen aftrekken.
Het maximaal aftrekbaar bedrag van € 3040 geldt slechts voor de eerste tien jaren van de hypotheek. Vanaf het elfde jaar is € 2280 de limiet.

Noot: Het systeem van de woonbonus geldt slechts indien er sprake is van van de ‘enige en eigen’ woning. Enige houdt in dat je niet meer dan één woning mag bezitten (of mede-bezitten) binnen of buiten België. Eigen houdt in dat je zelf ook daadwerkelijk er in moet wonen.


Wat is de woonbonus?

e overheid meent dat het beter is als alle Belgen over een eigen woning kunnen beschikken indien ze dat wensen. Het bedrag dat maandelijks aan huur wordt uitgegeven kan effectiever worden gebruikt om het eigen huis af te betalen. Sinds 2005 is daarom de woonbonus ingevoerd. Een formule waarmee het mogelijk wordt om een deel van de kosten voor een hypothecaire lening af te trekken van de jaarlijkse belastingen. Het komt er in deze op neer dat de staat mee helpt betalen voor het krediet.

Hoe werkt de woonbonus.

Een voorbeeld:

Marlies, 28 jaar oud, besluit om voor het eerst een eigen appartement aan te schaffen. De aankoopwaarde van het appartement is € 120.000. Ze beschikt niet over dit bedrag en stapt daarom naar de bank voor financiering. De bank biedt hiervoor een hypothecaire lening aan, waarbij het appartement als onderpand dient. Vermeerderd met de kosten voor de notaris en de hypoyheekinschrijving wordt het totale leenbedrag € 126.000, en wordt de lening gespreid over een looptijd van 25 jaar. Dit houdt in dat Marlies alvast elk jaar € 5040 moet terug betalen aan de bank (in maandelijkse termijnen). Deze aflossing is enkel het eerste component van de hypothecaire lening, en in dit onderdeel komt de overheid niet in met financiële ondersteuning. De woonbonus geldt alleen over het tweede component van de lening, namelijk de rente en overige kosten die aan de lening verbonden zijn.

De rente op een hypothecaire lening, de premies en de administratiekosten worden door de bank in één jaarlijks kosten percentage, JKP, samengevoegd. De JKP wordt in dit voorbeeld door de bank vastgesteld op 3.0%. Marlies moet dus naast de aflossing van de schuld ook de JKP aan de bank betalen. Over het eerste jaar zal dat totaal € 3705 bedragen (de JKP wordt maandelijks over het saldo van de schuld berekend).

De woonbonus biedt Marlies de ruimte om bij het opmaken van haar jaarlijkse belastingen de JKP kosten (voortvloeiend uit de hypothecaire lening) af te trekken van het belastbaar inkomen. En wel tot een maximum bedrag van € 3040. Aangezien Marlies bij de belastingdienst is ingedeeld in de schijf die 40% belasting betaalt (op basis van haar inkomen), zal ze € 1216 minder hoeven af te dragen aan de fiscus. Dit bedrag is de woonbonus die Marlies dat jaar van de overheid ontvangt.

De woonbonus kent nog enkele specifieke elementen, waaronder:

 • Een koppel dat samen een woning koopt kan elk afzonderlijk in aanmerking komen voor de woonbonus. Ze mogen dus tot maximaal € 6080 aftrekken van het gezamenlijk belastbaar inkomen.
 • Een gezin met meer dan 3 kinderen mag binnen de woonbonus formule nog eens € 80 extra van het belastbaar inkomen aftrekken.
 • Het maximaal aftrekbaar bedrag van € 3040 geldt slechts voor de eerste tien jaren van de hypothecaire lening. Vanaf het elfde jaar is € 2280 de limiet.

Meer informatie op de website van de Vlaamse regering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *