Is woonkrediet fiscaal aftrekbaar?

Een lening voor de koop, bouw of verbouwing van de woning kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren. Voorwaarde is wel dat het woonkrediet een hypothecaire lening betreft, waarbij de woning dus als onderpand dient voor de lening. Het fiscaal voordeel van een dergelijk woonkrediet is geformuleerd in de ‘woonbonus’ die sinds 2005 in België van kracht is.

De woonbonus.

Elk krediet bestaat in principe uit twee hoofdcomponenten. Ten eerste is er de leensom die je gedurende de looptijd van de lening in doorgaans maandelijkse periodieken moet terugbetalen. En als tweede heb je de rente en alle andere kosten die de bank in rekening brengt voor de dienst die zij jou bewijzen. De woonbonus heeft betrekking op dit tweede deel van jouw woonkrediet (hypothecaire lening). De rente en andere kosten die je jaarlijks betaalt op het woonkrediet zijn fiscaal aftrekbaar tot een bedrag van maximaal € 3040 per belastingjaar.

Hoe werkt het belastingvoordeel van de woonbonus.

Belastingafdracht geschiedt op basis van het netto belastbaar inkomen. Hiervoor hanteert de belastingdienst een aantal schijven, waaraan een belastingpercentage is gekoppeld.

Schijven Netto belastbaar inkomen Belasting afdracht
Schijf 1 € 0 tot € 8.590 25%
Schijf 2 € 8.590 t/m € 12.220 30%
Schijf 3 € 12.220 t/m € 20.370 40%
Schijf 4 € 20.370 t/m € 37.330 45%
Schijf 5 Meer dan € 37 330 50%

Binnen de belastingschijf waartoe jij behoort mag je de kosten van het woonkrediet (rente, premies, e.a.) tot maximaal € 3040 aftrekken van jouw netto belastbaar inkomen. Derhalve zul je minder hoeven af te dragen aan de fiscus. Het bedrag dat je middels de woonbonus bespaart is afhankelijk van de belastingschijf waaronder je valt. De belasting is immers slechts een percentage van jouw netto belastbaar inkomen.

Noot: Door het aftrekken van de woonbonus kun je niet in een lagere belastingschijf terecht komen. Bij het opmaken van de belasting moet eerst het volledig netto belastbaar inkomen worden ingevuld om uit te maken tot welke belastingschijf je behoort. Pas daarna volgt de woonbonus reductie.

Enkele bijkomende aspecten van de woonbonus.

Een koppel dat samen een woning bewoont kan elk afzonderlijk in aanmerking komen voor de woonbonus. Ze mogen dus tot maximaal € 6080 aftrekken van het gezamenlijk netto belastbaar inkomen.
Een gezin dat naast de ouders uit 3 kinderen of meer bestaat mag binnen de woonbonus formule nog eens € 80 extra van het netto belastbaar inkomen aftrekken.
Het maximaal aftrekbaar bedrag van € 3040 geldt slechts voor de eerste tien jaren van de hypotheek. Vanaf het elfde jaar is € 2280 de limiet.

Noot: Het systeem van de woonbonus geldt slechts indien er sprake is van van de ‘enige en eigen’ woning. Enige houdt in dat je niet meer dan één woning mag bezitten (of mede-bezitten) binnen of buiten België. Eigen houdt in dat je zelf ook daadwerkelijk er in moet wonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *