Wat is de woonbonus?

e overheid meent dat het beter is als alle Belgen over een eigen woning kunnen beschikken indien ze dat wensen. Het bedrag dat maandelijks aan huur wordt uitgegeven kan effectiever worden gebruikt om het eigen huis af te betalen. Sinds 2005 is daarom de woonbonus ingevoerd. Een formule waarmee het mogelijk wordt om een deel van de kosten voor een hypothecaire lening af te trekken van de jaarlijkse belastingen. Het komt er in deze op neer dat de staat mee helpt betalen voor het krediet.

Hoe werkt de woonbonus.

Een voorbeeld:

Marlies, 28 jaar oud, besluit om voor het eerst een eigen appartement aan te schaffen. De aankoopwaarde van het appartement is € 120.000. Ze beschikt niet over dit bedrag en stapt daarom naar de bank voor financiering. De bank biedt hiervoor een hypothecaire lening aan, waarbij het appartement als onderpand dient. Vermeerderd met de kosten voor de notaris en de hypoyheekinschrijving wordt het totale leenbedrag € 126.000, en wordt de lening gespreid over een looptijd van 25 jaar. Dit houdt in dat Marlies alvast elk jaar € 5040 moet terug betalen aan de bank (in maandelijkse termijnen). Deze aflossing is enkel het eerste component van de hypothecaire lening, en in dit onderdeel komt de overheid niet in met financiële ondersteuning. De woonbonus geldt alleen over het tweede component van de lening, namelijk de rente en overige kosten die aan de lening verbonden zijn.

De rente op een hypothecaire lening, de premies en de administratiekosten worden door de bank in één jaarlijks kosten percentage, JKP, samengevoegd. De JKP wordt in dit voorbeeld door de bank vastgesteld op 3.0%. Marlies moet dus naast de aflossing van de schuld ook de JKP aan de bank betalen. Over het eerste jaar zal dat totaal € 3705 bedragen (de JKP wordt maandelijks over het saldo van de schuld berekend).

De woonbonus biedt Marlies de ruimte om bij het opmaken van haar jaarlijkse belastingen de JKP kosten (voortvloeiend uit de hypothecaire lening) af te trekken van het belastbaar inkomen. En wel tot een maximum bedrag van € 3040. Aangezien Marlies bij de belastingdienst is ingedeeld in de schijf die 40% belasting betaalt (op basis van haar inkomen), zal ze € 1216 minder hoeven af te dragen aan de fiscus. Dit bedrag is de woonbonus die Marlies dat jaar van de overheid ontvangt.

De woonbonus kent nog enkele specifieke elementen, waaronder:

  • Een koppel dat samen een woning koopt kan elk afzonderlijk in aanmerking komen voor de woonbonus. Ze mogen dus tot maximaal € 6080 aftrekken van het gezamenlijk belastbaar inkomen.
  • Een gezin met meer dan 3 kinderen mag binnen de woonbonus formule nog eens € 80 extra van het belastbaar inkomen aftrekken.
  • Het maximaal aftrekbaar bedrag van € 3040 geldt slechts voor de eerste tien jaren van de hypothecaire lening. Vanaf het elfde jaar is € 2280 de limiet.

Meer informatie op de website van de Vlaamse regering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *